Home Ferma Prezentare Productie Produse Distributie Magazine Contact
 
 
 
   
     
 
DECLARATIA DIRECTORULUI GENERAL
AL S.C. FERMA ZOOTEHNICA S.R.L
 
Organizația noastră are ca domenii de activitate abatorizarea de bovine, porcine, producerea de carne și produse din carne.

Realizările sunt susținute printr-o strategie de leadership / supremație a conducerii, cu o abordare sistematică a managementului conform referențialelor SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005 spre conceptul de calitate totală - având la bază motivarea, adică implicarea oamenilor prin respect.

Obiectivul principal este excelența în produsele și serviciile noastre pentru a satisface autoritătile, clienții din interiorul și din afara firmei prin abordarea deciziei cu bazarea pe fapte.

Îmbunătățim continuu performanțele de calitate, mediu, siguranța alimentului și securitatea muncii, de timp și cantitate prin orientarea sistematică spre clienții din interiorul și din afara firmei, spre respectarea cerintelor legale, de reglementare și a celorlalte pe care le-am adoptat. Pentru realizarea obiectivelor avem plan de afaceri și programe anuale pentru calitate, mediu, siguranța alimentului și securitatea muncii concordante, cu care abordăm mai eficient, procesual resursele și activitățile noastre; continuăm parteneriatul benefic reciproc cu furnizorii nostri, solicitându-le și încurajându-i să crească nivelul calitativ al produselor lor.

Integrăm eficient programele privind calitatea, siguranța , sănătatea, protejând mediul înconjurător prin: îmbunătățirea continuă, prevenirea accidentelor, incidentelor, poluării, prin îmbunătățirea performanțelor de siguranță, de mediu și securitate ale activităților și proiectelor, prin economia de energie și de resurse naturale.

Fiecare membru al familiei noastre este răspunzător de igiena, calitatea și securitatea muncii sale, păstrarea mediului în care muncim sigur, curat și ordonat.

Voi asigura instruirea și resursele ca toți membri familiei, care ne este firma să înteleagă, să implementeaze și să susțină permanent angajamentul managementului la stabilirea și asigurarea atingerii obiectivelor.

Politica noastră (comunicată personalului și disponibilă public la www.fermazootehnica.ro este aplicată la toate nivelurile, pentru toate produsele și serviciile noastre, cu scopul îmbunătătirii vietii, relațiilor și afacerilor.

Analizăm periodic eficacitatea SMI, inclusiv a obiectivelor implementate și aplicăm propuneri pentru îmbunătățirea continuă a acestuia.
Încredințez autoritatea proiectării, administrării, îmbunătățirii SMI - Directorului calității și mediului, ca Reprezentantul managementului pentru calitate și mediu.

DIRECTOR GENERAL ,
Florin LAZAR

Data începerii aplicării: 01.06.2006

 
 
  Home - Ferma - Prezentare - Productie - Produse - Distributie - Magazine - Contact
Copyright 2007: S.C. Ferma Zootehnica S.R.L Baia Mare
site realizat de PINTER VISUAL